இப்படி ஒரு தெய்வம்

முகநூலில் கண்ட முத்தான பதிவு... அந்தப் பெண்ணைச் சமையல்வேலைக்கு வைத்துக் கொள்ளும்படியாக டாக்டரின் மனைவி வித்யா தான் சிபாரிசு செய்திருந்தாள். வித்யாவிற்கு அவளை எப்படித் தெரியும் எனத் தெரியவில்லை. வாசல்கதவை ஒட்டி நின்றிருந்த அந்தப் பெண்ணிற்கு ஐம்பது வயதிருக்கக் கூடும். ஆனால் தோற்றம் நடுத்தர வயது பெண்ணைப் போலவே இருந்தது. மெலிந்திருந்த போதும் களையான முகம். நீண்ட கூந்தல். கவலை படிந்த கண்கள். அந்தப் பெண்ணின் கையில் துணிப்பை ஒன்றிருந்தது. `உன் பேரு என்னம்மா` எனக்கேட்டேன் `கோகிலம்` … Continue reading இப்படி ஒரு தெய்வம்

Advertisements

Good Samaritans – Pursuing the joy of giving

Photo from The Hindu, 11.10.2017 Pursuing the joy of giving TNN | Jun 13, 2018, 00:43 IST   Meet the couple, K Janardhanan and his wife R Jalaja, who resigned from government jobs spending little for their simple life and giving the rest to the needy. Being in a comfortable plum government job is a … Continue reading Good Samaritans – Pursuing the joy of giving

Beyond the Sixth – A Chequered Journey – 3

The Riddle of the Unknown Sound - 3 “Silent is an anagram of listen.” ― Johnny Rich, The Human Script In the Indian epic Mahabharata, "What do you see ?" Dhritharashtra asked Sanjaya. How was the latter able to describe to the blind king of what he saw happening at the battlefront of Kurukshetra. It … Continue reading Beyond the Sixth – A Chequered Journey – 3

Beyond the Sixth – A Chequered Journey – 2

The Riddle of the Unknown Sound -2 When Shvetaketu returned from the Gurukula after finishing his twelve years rigorous training in all the branches of knowledge, his father Uddalaka found arrogance in his expression. Once Uddalaka called him by his side and asked him, “Shvetaketu, my boy, have you, ever sought out the knowledge of … Continue reading Beyond the Sixth – A Chequered Journey – 2

Beyond the Sixth – A Chequered Journey – 1

“There are many forms of love as there are moments in time, and you are capable of feeling them all at different stages of your life.” ― Shannon Alder The Riddle of the Unknown Sound When I was 10, I used to go to sleep after sitting in my old wornout country mat and spend … Continue reading Beyond the Sixth – A Chequered Journey – 1

The Real Human Being – 4 (Concluding)

The Real Human Being By Swami Krishnananda (Spoken on November 18, 1976)   Continued from third post Hence, we have got subtle difficulties which can threaten us, and the greatest threat is death itself, the great fear of mankind from which one tries to escape by hook or by crook. We are inventing enzymes, elixirs … Continue reading The Real Human Being – 4 (Concluding)

The Real Human Being – 2

The Real Human Being By Swami Krishnananda (Spoken on November 18, 1976) Continued from first post We have to study the human being in his essentiality to find out whether we have really progressed through the centuries or not. What progress has mankind made? Let him declare it in a very specific manner, logically and … Continue reading The Real Human Being – 2

எதுவுமே மிச்சமில்லை — அப்படியா ?

மனப்போக்குகள் உண்மைகளைவிட மிகவும் முக்கியமானவை! . ஐம்பத்திரண்டு வயது நிறைந்த மனிதர் ஒருவர் என்னிடம் ஆலோசனை பெற வந்தார். அவர் மிகவும் மனம் தளர்ந்திருந்தார். அவர் முற்றிலுமாக நம்பிக்கை இழந்திருந்தது வெளிப்படையாகத் தெரிந்தது. தனக்கு ‘எல்லாம் முடிந்துவிட்டது’ என்று அவர் கூறினார். தன் வாழ்நாளில் அவர் உருவாக்கியிருந்த அனைத்தும் பறிபோய்விட்டதாக அவர் என்னிடம் தெரிவித்தார். “அனைத்துமா?” என்று நான் கேட்டேன். “ஆம், அனைத்தும் பறிபோய்விட்டது,” என்று அவர் மீண்டும் கூறினார். தனக்கு எல்லாம் முடிந்துவிட்டது என்று மீண்டும் … Continue reading எதுவுமே மிச்சமில்லை — அப்படியா ?